Kampanja za izmjene Zakona o zaštiti životinja

Udruga Prijatelji životinja pokrenula je 2021. godine inicijativu za izmjene Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017) u cilju unapređenja zaštite životinja u Hrvatskoj. U dopisima upućenima Ministarstvu poljoprivrede predložila je da se zakonskim izmjenama propišu:

  • potpuna zabrana držanja pasa na lancu

  • uvođenje tzv. Pozitivne liste životinja koje se mogu držati za kućne ljubimce

  • zabrana držanja divljih životinja u privatnom zatočeništvu

  • potpuna zabrana držanja i nastupa životinja u cirkusima

  • uvođenje obavezne kastracije pasa i mačaka (uz opravdane iznimke) i druge izmjene.

U listopadu 2021. godine, na javnoj raspravi o planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu, ostavljeno je više od 600 komentara građana o nužnosti izmjene Zakona o zaštiti životinja. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je da će se 2022. godine osnovati Povjerenstvo koje će započeti s radom na izmjenama Zakona o zaštiti životinja.

Izjavilo je da je cilj da „potencijalne izmjene postojećeg Zakona o zaštiti životinja u konačnici pridonesu boljoj zaštiti životinja i jačanju svijesti o važnosti brige odnosno dobrobiti životinja tijekom njihova držanja i uzgoja, a koje se, između ostalog, odnose i na mogućnost zabrane držanja pasa na lancu”.

Potpuna zabrana držanja pasa na lancu

Psi na lancu iznimno pate. Lanac ih sputava u kretanju i prisiljava da život provedu u bijednim uvjetima, a zbog kratkoće lanca jedu i obavljaju nuždu na istome mjestu. Brojni su slučajevi da im se lanac ureže u vrat kao posljedica godina zanemarivanja.

Predlažemo da odredba Zakona o zaštiti životinja glasi: „Zabranjeno je držati pse vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.”

Uvođenje Pozitivne liste

Pri donošenju Zakona o zaštiti životinja 2017. godine, u radnu verziju Zakona uvršteno je propisivanje tzv. Pozitivne liste – popisa vrsta koje se mogu držati kao kućni ljubimci, no odredba je na kraju odbačena. Hrvatska zato i dalje nema nikakvu zakonsku regulativu trgovine egzotičnim životinjama kao kućnim ljubimcima.

Pozitivna lista, koja bi dopustila držanje samo nekih vrsta, omogućava bolju kontrolu trgovine životinjama te veću zaštitu ljudi i okoliša. Temelji se na znanstvenim istraživanjima, omogućava državama kontrolu trgovine životinjama i preventivna je.

Zabrana držanja divljih životinja u privatnom zatočeništvu

U Hrvatskoj postoje mnoge divlje životinje neprikladne za držanje u zatočeništvu, ponajviše tigrovi, koje privatni posjednici drže u svojem vlasništvu radi privlačenja pozornosti i iskorištavanja radi zarade.

Zakon o zaštiti životinja propisuje da je zabranjeno „držati u zatočeništvu medvjede osim u zoološkim vrtovima i skloništima”. Predlažemo da ta zabrana obuhvaća i druge životinjske vrste poput vukova, risova, velikih mačaka i sl.

Zabrana držanja svih životinja u cirkusu

Zakon o zaštiti životinja propisuje da je zabranjeno držanje životinja u cirkusima, no „dopušta se držanje i nastupanje domaćih životinja u cirkuskim predstavama”.

Ovakva formulacija je zbunjujuća i neostvariva, a Hrvatska nema nacionalni cirkus sa životinjama stoga ni ekonomskog interesa podupirati mučenje životinja radi isprazne zabave.

Zato ne postoje nikakve prepreke da se u Hrvatskoj potpuno zabrane nastupi cirkusa sa svim vrstama životinjama.

Obavezna kastracija za pse i mačke

U Hrvatskoj se godišnje napusti više od 10 000 pasa i mačaka, a tu nisu ubrojeni psi i mačke koje zbrinu udruge i pojedinci. Životinje je teško udomiti jer ima premalo ljudi koji su im spremni pružiti dugogodišnju skrb. Zato ispaštaju i životinje i lokalne zajednice, koje moraju izdvajati znatna financijska sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja.

Jedini pouzdan, učinkovit i human način smanjenja neželjene i mnogobrojne populacije pasa i mačaka je propisivanje obaveze njihove kastracije, uz opravdane izuzetke.

O nama

Udruga Prijatelji životinja neprofitna je udruga, osnovana 2001. godine s ciljem promoviranja zaštite i prava životinja te veganstva, kao etički, ekološki i zdravstveno prihvatljivog životnog stila.