Zabrana držanja svih životinja u cirkusu

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017) propisuje da je zabranjeno držanje životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim predstavama, no „dopušta se držanje i nastupanje domaćih životinja u cirkusima i cirkuskim predstavama u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu”.

Ovakva formulacija je zbunjujuća i neostvariva, a Hrvatska nema nacionalni cirkus sa životinjama ni ikakvog etičkog ni ekonomskog interesa podupirati mučenje životinja radi isprazne zabave i podilaženja inozemnim cirkusima koji profitiraju na patnji životinja. Stoga ne postoje nikakve prepreke da se u Hrvatskoj potpuno zabrane nastupi cirkusa sa svim vrstama životinjama – i divljima (što je zabranjeno još 2006. godine) i domaćima.

Skakanje koze na kravu je rezultat dresure, a ne vrsti svojsteno ponašanje

Otkako su Zakonom dopušteni nastupi cirkusa samo s domaćim životinjama, u Hrvatskoj su i dalje nastavili nastupati cirkusi koji prikazuju dresirane nastupe životinja koje izvode naučene trikove, dok dreseri tijekom nastupa fijuču bičem i lupaju ih štapom pokazujući im što moraju napraviti. Tako su tijekom nastupa cirkusa Safari domaće životinje bile podvrgnute treningu i natjerane na izvođenje suludih točaka, poput npr. one gdje se na dvije krave položi daska na koju se penju psi i koze, skačući jedna drugoj na leđa. Životinje su i skakale kroz obruč i prepreke, penjale se na povišena postolja i klackalice, vrtjele se na stražnjim nogama oko svoje osi, hodale natraške ukrug, propinjale se na stražnjim nogama, „klanjale” se publici svijanjem prednjih nogu, spuštale se na stražnjicu u sjedeći položaj, „plesale” bečki valcer i izvodile druge trikove koji su isključivo rezultat dresure i biča, a ne prikazivanja „vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu”. Znamo da se životinje prirodno ne klanjaju publici i ne skaču jedna drugoj na leđa, pa je jasno da postojeća zakonska odredba cirkusima omogućava zloupotrebu životinja.

Deve i ljame nisu domaće životinje

Sramotno je da je veterinarska inspekcija dopuštala nastupe cirkusa sa životinjskim točkama koji su kršili Zakon jer su držali ljame i koristili za nastupe deve, a obje vrste u Hrvatskoj nisu domaće, nego divlje životinje. Da bi se životinju smatralo domaćom, prema pozitivnopravnim propisima naše zemlje, potrebno je da kumulativno budu ispunjene tri pretpostavke: da ih je čovjek pripitomio, udomaćio i da ih uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda. Sama činjenica da je životinja pripitomljena ili udomaćena ne čini ju domaćom životinjom jer bi po toj logici cijelu vrstu trebalo smatrati domaćim životinjama samo zato što je netko uspio određenu jedinku, primjerice medvjeda, pripitomiti.

Međunarodna organizacija Eurogroup for Animals u svojem izvještaju „Wild Animals in EU Circuses” iz 2021. godine navodi: „… we consider that species belonging to the Camelidae family should be included in the category “wild animal”.„

Sukladno zakonskoj definiciji, deve i ljame nisu u Hrvatskoj domaće, nego divlje životinje i ne smiju se u Hrvatskoj držati u cirkusima i koristiti u cirkuskim predstavama.

Životinje u cirkusu pate

Gostovanja svih cirkusa u Hrvatskoj koji su u svojemu programu imali životinje dokazala su vidljivu nedostatnu brigu za životinje, životinje s ranama, iznemogle, gladne i žedne, koje su držali u svim vremenskim uvjetima. Cirkusi za životinje znače stresan, težak i mučan život. Životinje većinu njihovih života drže u lancima ili zatvorene u malim prostorima ili pak u prijevoznim vozilima. Hrana i voda su im uskraćivani da bi se izbjegao nered. Okovane, zatvorene, izgubljene, a često i pod sedativima, 90 % svojega vremena čekaju dresuru ili izvođenje predstave. Često se primjenjuju bičevi, električne palice i drugi „alati” da bi ih se natjeralo na izvođenje predstave. Ako životinja u određenom trenutku nije voljna ili sposobna izvesti točku za koju je dresirana, primjenjuje se cijeli sustav kažnjavanja.

Iako posjetiteljima cirkus s domaćim životinjama izgleda prihvatljivije od cirkusa s divljim životinjama, i njih se tjera na neprirodno ponašanje i besmislene nastupe, drži ih se u neadekvatnim uvjetima, trpe zatočeništvo, teške uvjete dugih napornih putovanja i transporta kamionima od grada do grada. Život izvan kamiona i predstava svodi im se na gradske travnjake i stalne promjene klimatskih uvjeta. Često su uskraćene za hranu i pri samom smještaju, ali i u svrhu dresure i poticanja na izvedbu točke, kao i „čistog nastupa”, pri čemu dobivaju batine raznim pomagalima (bičevima, šokerima i sl.) kako bi izvodile cirkuske točke.

Deve, konji i druge domaće životinje iznimno teško podnose teške uvjete u cirkusima, što uključuje bolne treninge i kažnjavanja pri učenju trikova, duga i zamorna putovanja od grada do grada i različite vremenske i klimatske uvjete. Zato često u cirkusima pokazuju znakove stresa, psihoze i repetitivnog ponašanja (ponavljajući besmisleni pokreti, ljuljanje tijela, hodanje naprijed-natrag), odnosno psihoze.

Kada više nisu korisne, domaće životinje u cirkusu, koje su trpjele omalovažavanje i uskraćivanje cijelog svojeg života, obično su napuštene ili poslane u klaonicu.

Zabrane cirkusa sa svim životinjama

Mnoge države već su zabranile cirkuse sa svim životinjama: Cipar, Grčka, Malta i oko 200 lokalnih vlasti u Ujedinjenome Kraljevstvu, Italija, Bosna i Hercegovina, neke od 34 države SAD-a, 33 općine u Kanadi, Bolivija (prva država u svijetu koja je još 2009. godine zabranila nastupe svih cirkusa sa životinjama i prva u Južnoj Americi sa zabranom), Brazil (Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Sul, Espiritu Santo, Mato Grosso do Sul, Alagoas i velik broj zabrana u gradovima unutar 11 brazilskih država), Bogota u Kolumbiji, Gvatemala, Honduras… Ove zabrane cirkusa sa svim životinjama u zemljama EU-a i u svijetu pokazuju da i Hrvatska treba slijediti tu pozitivnu praksu. U prilog tome govori i podatak da su 32 grada Hrvatske već zabranila gostovanje cirkusa sa svim životinjama. Životinje nisu zabavljači i ne bi se smjele eksploatirati za privlačenje potrošača i ostvarivanje bilo čijeg profita.

S obzirom na sve navedeno, nužno je pokrenuti izmjene Zakona o zaštiti životinja kako bi zakonska odredba glasila: „Zabranjeno je držanje životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim predstavama”, dakle, bez iznimke koja dopušta držanje i nastupanje domaćih životinja u cirkusima.